بازی در درمان کودکان اتیستیک

بازی درمانی

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+

بدون شك همه كودكان مهارتهاي زندگي را از بازي مي آموزند . در عين حال كودكان اتيستيك نياز به بازي و تعامل بيشتري با وسايل و مخصوصا افراد دارند . در مباحث قبلي بسياري از خصوصيات رفتاري اين كودكان را توضيح داده و در چند مورد به چگونگي رفتارهاي والدين و اطرافيان به اين كودكان پرداخته ام . حال در ذيل  به چند مورد از بازي هايي كه به آموزش و كسب مهارتهاي جسمي ، ذهني، اجتماعي ، شناختي و خودياري اين بيماران كمك مي كند ، اشاره مي كنم .

۱-   خالي كردن بادكنك و رها كردن آن

۲-   فوت كردن شمع

۳-   نقاشي كردن

۴-   بشين يا بچرخ ( به كودك مي گوييم : بچرخ ؛ او مي چرخد ؛ بعد مي گوييم : بشين ؛ او مي نشيند .

۵-   پوشاندن صورت و نمايان كردن ناگهاني آن با صدا يا جملات جالب براي كودك

۶-    كودك را در پتويي پيچيده و به بدن او فشارهاي ملايمي وارد كنيد . اين كار به تقويت حسي او نيز كمك مي كند .

۷-   حرف زدن و صدادرآوردن در ظروف براي ايجاد اكو

۸-   قلقلك دادن ( اگر كودك نيز ياد بگيرد كه شما را قلقلك بدهد ، تعامل بهتري صورت خواهد گرفت . )

۹-   تكان دادن صندلي كه كودك بر روي آن نشسته است . ( هل دادن در چهار جهت و در هرجهت به مدت يك دقيقه )

۱۰-گرفتن مچ پاهاي كودك در حالت نشسته و كشيدن او بر روي زمين

۱۱-لي لي حوضك

۱۲-الان ميام مي خورمت

۱۳- شكلكهاي خنده دار درآوردن

۱۴- تاب دادن و خواندن آوازهايي كه از نام كودك در آن استفاده مي شود.

۱۵- دنبال هم كردن

۱۶-سواري دادن به كودك

۱۷- با عروسك بعنوان موجود زنده با كودك صحبت كنيد

۱۸- با دست خود بعنوان عنكبوت كودك را دنبال كنيد.

۱۹-  تظاهر به اينكه مي خواهيد دماغ او را كنده و در جيب بگذاريد.

۲۰- رقص به همراه موسيقي و ثابت ماندن به طور خنده دار ، وقتي كه موزيك متوقف مي شود .

۲۱- با سر به شكم كودك به آرامي ضربه بزنيد و صدا دربياوريد.

۲۲- با پارچه اي سر خود را بپوشانيد و از كودك كمك بخواهيد.

۲۳-  كودك را برقصانيد.

۲۴-به كودك بگوييد : دستها بالا ؛ سپس او را قلقلك بدهيد .

۲۵-كودك را بغل كرده و به او بگوييد : الان مي افتي ؛ سپس تظاهر كنيد كه او مي خواهد بيفتد .

۲۶-خانه ي كوچكي بسازيد و درون آن برويد.

۲۷-مخفي شويد و از كودك بخواهيد كه شما را پيدا كند.

۲۸-بر روي پاي كودك بخوابيد و ناگهان با وحشت از خواب بلند شويد .

۲۹-بادكردن آدامس بادكنكي

۳۰-هنگامي كه مي خواهيد به او خوراكي بدهيد ، آن را بالا برده و همراه با صدا درآوردن ، به طرف دهان كودك ببريد.

۳۱-از كودك بخواهيد بيني شما را فشار دهد و شما صداي بوق دربياوريد.

۳۲- از كودك بخواهيد به شما غذا بدهد .

۳۳-دستمال كاغذي را روي صورت خود قرار دهيد و آن را فوت كنيد تا به هوا برود.

۳۴-بدن خود را به حالت پل دربياوريد و كودك از زير شكم شما رد بشود .

۳۵- از كودك بخواهيد حركات بدن ، دستها ، پاها ، صورت ، دهان و زبان شما را تقليد كند . ( مثلا دستها را به روي گوشها بگذاريد و بگوييد : اينطوري كن . )

۳۶-قسمتهاي مختلف بدن كودك را ماساژ دهيد و از او بخواهيد او هم بدن شما را ماساژ دهد .

۳۷-نور چراغ قوه را در جهات مختلف حركت دهيد و از او بخواهيد نور را دنبال كرده و سعي كند دست يا پايش را روي آن بگذارد.

۳۸- مقداري نخود ، لوبيا و عدس را در كاسه اي بريزيد و از كودك بخواهيد هركدام را دانه دانه با انگشتان شست و اشاره برداشته در داخل بطري بيندازد.( سعي كنيد بطري اي را انتخاب كنيد كه دهانه اش تنگ باشد . )

۳۹-مهره هاي رنگي را نخ كنيد و از كودك بخواهيد همانطور كه شما مهره هاي مختلف را رج مي كنيد ، او هم مثل شما رج كند . (مثال: يك نخ در دست شماست و نخ ديگر در دست كودك . اولين مهره اي كه شما نخ مي كنيد ، مكعب آبي است و دومين مهره مخروط زرد و سومين مهره كره ي سبز ؛ كودك نيز بايد به همين ترتيب نخ كند و با گرفتن خوراكي مورد علاقه اش و يا هر نوع جايزه ديگر تشويق شود . )

۴۰- انداختن و گرفتن توپ ( ابتدا با دو دست و سپس با يك دست )

۴۱-  ضربه زدن به توپ آويزان با دست و پا

۴۲- پرش جفت پا از ارتفاع كم و مانع كوچكي در روي زمين توسط كودك و به همراهي شما .

۴۳- لي لي كردن و ضربه زدن به توپ با پايي كه در روي زمين است .

۴۴-  همراه با كودك دست خود را روي دورتا دور ديوارهاي اتاق  بكشيد و همزمان صدا در بياوريد و اين كا را تا تخليه كامل ريه ها از هوا ادامه دهيد . ( مثلا : آآآآآآآآ –  اييييييييييييييييييي – اوووووووووووووووووو…)


})