درباره انجمن

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+

درباره انجمن حمایت از مبتلایان اتیسم استان خوزستان

تاریخچه و نحوه تاسیس

این انجمن انجمنی خیریه و پیشرو در ایران است که به افراد درگیر طیف اختلالات اتیسمی خدمت میکند. این انجمن در سال ۱۳۹۳ توسط جمعی از خیرین کارشناسان علاقمندان و اولیا کودکان اتیستیک و پس از کسب مجوزهای لازم تاسیس شده است .

این انجمن با جلب کمک ها ی مردمی فعالیتهای داوطلبانه و نیات خیرخواهانه علاقمندان به این حوزه اداره میگردد . انجام طرح های اموزشی و سمینارهای علمی از جمله خدمات این انجمن می باشد

بیانیه ماموریت انجمن

این انجمن بران است تا از کلیه ی منافع مادی و معنوی و حقوق تمامی افراد اتیسمی و افراد مرتبط با انها دفاع و تضمین کند که انها و خانوادهایشان خدمات با کیفیت و متناسب با نیازهایشان دریافت خواهند کرد

اهداف

الف( بالا بردن سطح دانش و آگاهی عمومی و تخصصی جامعه از نیازهای افراد مبتلا به اتیسم خانواده و مراقبان انها و تشخیص زود هنگام این بیماری

ب ( رایزنی و پیشنهاد همکاری با دولت نهادهای حکومتی و دیگر سازمان ها برای تامین بهبود و ارتقا سطح آموزش و تحصیلات مراقب  پشتیبانی و دادن اطلاعات به افراد مبتلا به اتیسم خانواده و مراقبان انها

پ(  برگزاری جلسات سخنرانی اساتید برای خانواده ها

این انجمن مرکزی را تاسیس کرده که در ان با ظرفیت محدود کودکان اتیستیک را به صورت شبانه روزی  نگهداری و اموزش میدهد این مرکز در اهواز- کیان اباد ۱۸ متری سوم شرقی ) شهید صالح پور ( پلاک ۲۹/۲ به نام مرکز توانبخشی شبانه روزی کودکان معلول ذهنی زیر ۱۵ سال دایر می باشد.تمامی اتاق های این مرکز مجهز به سیستم مدار بسته می باشدو توسط مدیریت از راه دور نیز کنترل می شود.

راههای تماس با انجمن

تلفن ۳۳۳۷۲۱۳۸

فاکس ۳۳۳۸۱۲۰۵

همراه ۰۹۳۶۳۱۱۹۱۵۲

behdadautism

behdadautism


})