کارگاه مقدماتی اتیسم به روش ABA

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+

کارگاه آموزشی(تربیت مربی)ویژه دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی به منظور آشنایی با اصول برخورد با کودکان اتیسمی با تاکیید برروش ABA در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۴ روز جمعه ساعت ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر با حضور سرکار خانم مهرنوش امینی کارشناس ارشد مشاوره کودک در مرکز توانبخشی بهداد برگزار گردید


})