رفتاردرمانی

  • ۰
رفتاردرمانی

رفتاردرمانی

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+

رفتاردرمانی
خانواده های که کودکان اتیسمی دارند می توانند با شماره تلفن ۰۹۳۶۳۱۱۹۱۵۲تماس گرفته و اطلاعات لازم را از همکاران مادر بخش اداری به دست آورند
اهداف:
۱)بالابردن آگاهییهای عمومی وشناسایی نیازهای افراددارای اتیسم به خانواده ها
۲)کمک به تشخیص زودهنگام این اختلال
۳)گسترش همکاریهابانهادهای دولتی برای بهبودآموزش وخدمات ارایه شده توسط آنان
۴)پخش مطالب ومقالات علمی دراین باره درمیان خانواده های افراداتیسم
چشم انداز

چشم انداز انجمن شناساندن اتیسم به جامعه وکمک به تشخیص زودهنگام وکمک رسانی وارایه خدمات استاندارد به افراد داری اتیسم وخانواده آنان درسراسر ایران می باشد


Leave a Reply

})