نشست با آقای امین راد

  • ۰

نشست با آقای امین راد

Category : بهداد

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+

نشست انجمن حمایت از مبتلایان اتیسم با اقای امین راد معاون فنی وعمرانی منطقه ۲ شهرداری به منظور تجهیز ونرده گذاری زمین بازی ویژه کودکان اتیسم


Leave a Reply

})