همایش آسیب شناسی اتیسم از تشخیص تا درمان

  • ۰

همایش آسیب شناسی اتیسم از تشخیص تا درمان

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+

 

همایش آسیب شناسی اتیسم از تشخیص تا درمان

محور های همایش:علوم پایه،غربالگری و تشخیص،مداخلات( داروِیی،توانبخشی،آموزشی،روانشناختی) اتیسم و خانواده

مکان:اهواز،دانشکده جندی شاپور،دانشکده بهداشت،سالن اجتماعات شهید میران زاده

زمان: پنج شنبه ۱۲/۱۲/۹۵ ساعت: ۱۵ تا ۱۹

 


Leave a Reply

})