روز جهانی اتیسم

  • ۰

روز جهانی اتیسم

Tags :

Category : بهداد

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+

روز جهانی اتیسم و ماه اگاه سازی عموم نسبت به اختلال اتیسم میباشد ۲اوریل مصادف با ۱۳ فروردین


Leave a Reply

})