برگزاری جلسات آموزش آشپزی و شیرینی پزی به صورت رایگان ویژه خانواده های اتیسم در تاریخ های ۲۵/۰۹/۱۳۹۷ و ۰۲/۱۰/۱۳۹۷

})