حضور نماینده انجمن در جشنواره خیریه غذای شهرستان رامهرمز جهت معرفی این اختلال

  • ۰

حضور نماینده انجمن در جشنواره خیریه غذای شهرستان رامهرمز جهت معرفی این اختلال

Category : بهداد

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+

حضور نماینده انجمن حمایت از مبتلایان اتیسم خوزستان در جشنواره خیریه در شهرستان رامهرمز جهت معرفی و شناساندن این اختلال با ارائه بروشور و توضیحات کارشناسی مورخه ۰۵/۰۹/۱۳۹۷


Leave a Reply

})