برگزاری اردوی خانوادگی ویژه خانواده های طیف اتیسم به صورت رایگان با پذیرایی ناهار در پارک سلامتی شهرک نفت مورخه ۰۲/۱۲/۱۳۹۷

})