برگزاری جشنواره خیریه غذا به نفع کودکان اتیسم افراد تحت پوشش جمعیت آوای مهر در پارک سلامت شهرک نفت با حضور آقای کیانی مشاور محترم استاندار خوزستان مورخه ۲۵/۱۱/۱۳۹۷ و ۲۶/۱۱/۱۳۹۷

  • ۰

برگزاری جشنواره خیریه غذا به نفع کودکان اتیسم افراد تحت پوشش جمعیت آوای مهر در پارک سلامت شهرک نفت با حضور آقای کیانی مشاور محترم استاندار خوزستان مورخه ۲۵/۱۱/۱۳۹۷ و ۲۶/۱۱/۱۳۹۷

Category : بهداد


Leave a Reply

})