پوسترهای آگاه سازی اختلال اتیسم در شهر رامهرمز بیمارستان مادر مورخه ۰۹/۱۲/۱۳۹۷

})