Category Archives: نحوه درمان اوتیسم

  • ۰

نحوه درمان اتیسم

هرچند درمان کاملی برای بیماری اتیسم وجود ندارد، ترکیبی از درمان های خانگی و مدرسه‌ای می تواند به درمان این بیماری کمک نماید. هدف درمان افزایش عملکرد کودک با کاهش شدت بیماری می باشد. پزشک کودکتان بسته به مشکل و شدت آن یکی از درمان های زیر و یا ترکیبی از آنها را پیشنهاد می کند.

درمان های رفتاری و ارتباطی

درمان های آموزش

درمان های خانوادگی

درمان دارویی

 

کودکان مبتلا به اتیسم ممکن است به بیماری های دیگر ناشی از اتیسم همچون بیماری صرع، اختلالات خواب و مشکلات معده باشند و باید در کنار درمان اتیسم به درمان این بیماری ها هم پرداخت.


})