درباره مرکز بهداد اهواز

  • ۰

درباره مرکز بهداد اهواز

مرکزدرمان وتوانبخشی ذهنی بهداد باتوجه به نیازاستان به یک مرکزتخصصی ازسال ۱۳۹۴فعالیت خودرادراستان خوزستان .شهر اهوازدرساختمانی به مساحت ۴۰۰ متر مربع با سه اتاق درمانی(کار درمانی .گفتاردرمانی.بازی درمانی) ومحوطه بازی سرپوشیده. آغازنمود مرکزبهدادباکادرباتجربه ومتخصص خودوبادسترسی به تازه ترین یافته های درمان وتوانبخشی اختلال اتیسم

 

 در سراسر جهان مصمم است تا تحولی در امر درمان این اختلال بردارد.

behdadautism


})