کارگاه مقدماتی اتیسم به روش ABA

  • ۰

کارگاه مقدماتی اتیسم به روش ABA

کارگاه آموزشی(تربیت مربی)ویژه دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی به منظور آشنایی با اصول برخورد با کودکان اتیسمی با تاکیید برروش ABA در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۴ روز جمعه ساعت ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر با حضور سرکار خانم مهرنوش امینی کارشناس ارشد مشاوره کودک در مرکز توانبخشی بهداد برگزار گردید.


})